Institut for EmotionsFokuseret Terapi

Vi lærer dig at arbejde effektiv med følelser i psykoterapi


Hvad er Emotionsfokuseret psykoterapi?

Emotionsfokuseret terapi (EFT) er en moderne integrativ psykoterapi med fokus på emotionelle forandringsprocesser. Metoden er effektundersøgt, hvor de seneste metaanalyser viser stor effekt (ES=1.31). EFT udfolder sig mellem den empatiske nærværende relation og effektiv facilitering af naturlige emotionelle helingsprocesser. EFT-terapeuter er responsive i forhold til klienterne emotionelle tilstand fra øjeblik til øjeblik, og samtidig opmærksom på transdiagnostiske maladaptive emotionelle processer, hvor klienten inviteres samarbejdende til at indgå i oplevelsesorienterede terapeutiske processer. Emotionsfokuseret Terapi er blevet udviklet af professor Leslie Greenberg og kollegaer siden 1980’erne.


Hvad tilbyder vi?

Uddannelse, kurser, foredrag, supervision, egenterapi og personligt udviklingsarbejde på internationalt niveau for psykologer, psykiatere og psykoterapeuter, der vil anvende EmotionsFokuseret Terapi (EFT) og Fokusering.

Træningsinstitut for International Society for Emotion-Focused Therapy (ISEFT)
EFT psykoterapi trænere og supervisorer er alle godkendt af ISEFT

Godkendt til Dansk Psykologforenings specialistuddennelser for psykologer
Specialistuddannelse, kurser, supervision og personligt udviklingsarbejde

Vi samarbejder med internationale EFT kapciteter som Leslie Greenberg, Robert Elliott, Jeanne Watson, Ladislav Timulak, Shari Geller, Rhonda Goldman, Sandra Paivio m.fl.


EFT bygger på forskning

EFT bygger på forskning gennem mere end 40 år.

EFT har vist sig effektiv generelt og over for en lang række lidelsestilstande.

Institut for Emotionsfokuseret deltager løbende i forskningsprojekter og konferencer internationalt.


Vores humanistiske rødder

Emotionsfokuseret Terapi (EFT) er solidt funderet i Carl Rogers personcentrerede terapi. Empati, ubetinget positiv anerkendelse og autenticitet kendetegner terapeutens indstilling til klienten. Den terapeutiske alliance, hvor der i en varm relation er enighed og mål og midler, sikre det gode terapeutiske klima og effektiv terapi. Hertil kommer integration af andre humanistiske metoder, som Eugene Genlins fokusering og stolearbejde fra Fritz Perls gestaltterapi. Med disse humanistiske rødder integrerer EFT yderligere effektive terapeutiske emotionelle forandringsprocesser fra andre traditioner f.eks. narrative perspektiver, eksistentielle temaer og adfærdsmæssige opgaver.