Institut for EmotionsFokuseret Terapi

Emotionsfokuseret terapi med kvalitet

Uddannelse, kurser, foredrag, supervision, egenterapi, personligt udviklingsarbejde og forskning på internationalt niveau for psykologer, psykiatere og psykoterapeuter, der vil anvende EmotionsFokuseret Terapi (EFT), Motivational Interviewing og Fokusering.

Institut for EmotionsFokuseret Terapi (IEFT) er internationalt træningsinstitut for International Society for Emotion-Focused Therapy (ISEFT)

Dansk Psykologforenings specialistuddannelse for psykologer –
uddannelse, kurser, supervision og personligt udviklingsarbejde

Emotionsfokuseret Terapi (EFT) uddannelse, kurser, supervision, egenterapi


Forskning gennem mere end 30 år – EFT er effektiv
Fokus på følelser er vedkommende og meningsfuld
Systematisk og samtidig responsiv metode
Transdiagnotisk caseformulering
Transterapeutiske forandringsprocesser
Humanistisk personcentreret menneskesyn


COVID-19 forholdsregler ved alle arrangementer


Institut for Emotionsfokuseret Terapi arbejder sammen med en række danske og internationale undervisere med høj faglig kvalitet. Der følges løbende med i udvikling og forskning inden for de metoder, som instituttet til byder aktiviteter inden for.