Institut for EmotionsFokuseret Terapi

Uddannelse, supervision og kurser

Uddannelse, kurser, foredrag, supervision, egenterapi, personligt udviklingsarbejde og forskning på internationalt niveau for psykologer, psykiatere og psykoterapeuter, der vil anvende EmotionsFokuseret Terapi (EFT), Motivational Interviewing og Fokusering.

Træningsinstitut for International Society for Emotion-Focused Therapy (ISEFT)

Dansk Psykologforenings specialistuddannelse for psykologer


Hvad er Emotionsfokuseret psykoterapi?

Emotionsfokuseret terapi (EFT) er en moderne humanistisk funderet psykoterapi, hvor der terapeut og klient arbejder direkte med emotionelle forandringsprocesser i en empatisk validerende relation. EFT er virksomt i forhold til en lang række psykiske lidelsestilstande og udspringer af årtiers forskning i terapeutisk effekt og processer.


Forskning

Forskning gennem mere end 40 år – EFT er effektiv
Fokus på følelser er vedkommende og meningsfuld
systematisk og samtidig responsiv metode
Transdiagnotisk caseformulering
Transterapeutiske forandringsprocesser
Humanistisk personcentreret menneskesyn