Institut for EmotionsFokuseret Terapi

Uddannelse, supervision og kurser

Uddannelse, kurser, foredrag, supervision, egenterapi, personligt udviklingsarbejde og forskning på internationalt niveau for psykologer, psykiatere og psykoterapeuter, der vil anvende EmotionsFokuseret Terapi (EFT) og Fokusering.

Træningsinstitut for International Society for Emotion-Focused Therapy (ISEFT)

Dansk Psykologforenings specialistuddannelse for psykologer


Hvad er Emotionsfokuseret psykoterapi?

Emotionsfokuseret terapi (EFT) er en moderne humanistisk funderet psykoterapi, hvor terapeut og klient arbejder direkte med emotionelle forandringsprocesser i en empatisk validerende relation. EFT er virksomt i forhold til en lang række psykiske lidelsestilstande og udspringer af årtiers forskning i terapeutisk effekt og processer.


Forskning

EFT funderer sig på forskning gennem mere end 40 år.

EFT har vist sig effektiv generelt og over for en lang række lidelsestilstande.

Institut for Emotionsfokuseret deltager løbende i forskningsprojekter og forskningkonferencer internationalt.