EFT Eftermiddage


Åben gruppe for yngre psykologer, der vil lære Emotionsfokuseret Terapi til en overkommelig pris – 3 timer en fredag om måneden!

Emotionsfokuseret Terapi (EFT) er en moderne humanistisk psykoterapi med grundig forskningsbase udviklet af Leslie Greenberg og Robert Elliott gennem de seneste 30 år.

EFT har vist sig lige så effektiv som kognitiv terapi i metaanalyser. EFT er på den amerikanske psykologforenings liste over evidensbaserede psykologiske behandlinger.

EFT fokusere på klientens følelsesliv her og nu fra et personcentreret humanistisk perspektiv med en løbende oplevelsesnær empatisk indlevelse i klientens indre oplevelsesverden. Der lyttes efter, hvad der er vedkommende emotionelt for klienten, som løbende mødes empatisk afstemt positivt anerkendt af en autentisk tilstedeværende psykolog.

Desuden anvendes markør guidet proces interventioner, hvor klientens tilstand følges fra øjeblik-til-øjeblik og markører identificeres for procesinterventioner tilpasset den aktuelle tilstand klienten befinder sig i det givne øjeblik.

Nogle af proces interventionerne er

– Fokusering på følt fornemmelse ved uklar følelse

– Systematisk Evokativ Udfoldelse ved problematisk reaktion

– 2-stole-dialog ved selvkritisk split

I foråret 2015 starter en løbende åben gruppe for psykologer før autorisation, som ønsker at stifte bekendtskab med EFT og lære nogle af de effektive og personcentrerede metoder, som EFT tilbyder.

– EFT Eftermiddage tilbydes til en attraktiv pris, så alle kan være med.

– Der betales forud fra gang til gang

– Man kan optages i gruppen, når der er en ledig plads

– Man deltage så længe man ønsker

PRÆSENTATION – Med udgangspunkt i kapitler og artikler fra EFT litteraturen giver en deltagerne et oplæg for gruppen, som diskutere indholdet

DEMONSTRATION – Med video eller ved live demonstration vises deltagerne praktiske, hvordan EFT udføres og specifikke teknikker demonstreres og øves.

SUPERVISION – Deltagernes egne terapier bringes op til supervision. Så vidt muligt forgår supervision på baggrund af videooptagelser af terapisessioner.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Underviser: Aut. psykolog Niels Bagge, specialist og supervisor i psykoterapi
Format: Præsentation – Demonstration – Supervision

Oplæg af deltagere fra EFT litteratur, demonstration ved video eller live, samt supervision på egne sager, som er optaget på video (så vidt muligt)

Tid: Fredage kl. 13.00 – 16.00 den 29/5, 26/6, 28/8, 18/9, 30/10 & 20/11
Sted: Institut for Emotionsfokuseret Terapi,

Ringstedgade 10, Baghuset, 4000 Roskilde
Deltagere: Max. 8 psykologer før autorisation

Adgang: Åben gruppe med løbende optag af deltagere, når der er plads

Man deltager så længe man ønsker
Pris: 300 kr. pr. gang, som betales forud fra gang til gang
Tilmelding: psykolog@niels-bagge.dk eller tlf. 20841884

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *