Basic EFT Training – 2020


Videreuddannelse i Emotionsfokuseret Terapi (EFT)

Ladislav Timulak
Ph.D, counseling psychologist, EFT-trainer

Niels Bagge
Aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi, EFT-trainer

22.-25. september 2020
21.-24. oktober 2020
18. – 20. november 2020

Roskilde, Institut for Emotionsfokuseret Terapi

I Institut for EmotionsFokuseret Terapi er vi stolte over at kunne tilbyde denne internationale videreuddannelse i Emotionsfokuseret Terapi (EFT) i 2020, som består af de 3 kurser EFT Level 1-3, der er godkendt af International Society for Emotion-Focused Therapy (ISEFT). Deltagerne vil opnå en grundig indføring i teori, metode og forskning, som er nødvendig for at arbejde effektivt med følelser i psyko­terapi, samt få feedback på egne terapier. Deltagerne vil modtage dybtgående færdighedstræning gennem en kombination af korte foredrag, video og live-demonstrationer, case-diskussion og superviseret rollespil af praksis, samt grundig supervision af egne videooptagede terapier.

Emotion-Focused Therapy (EFT)

er en moderne humanistisk, evidensbaseret psy­ko­terapi, som integrerer personcentreret, gestalt, fokusering og andre oplevelses­orienterede terapier, samt narrative, psykodynamiske og eksisten­tialistiske elementer. EFT har vundet international anerkendelse gennem forskning og formidling af Les Greenberg, Robert Elliott, Jeanne Watson, Rhonda Goldman, Sandra Paivio, Ladislav Timulak, Lynn Angus, Ueli Kramer og andre. Mere en 30 års psykoterapiudbytteforskning fra flere universiteter verden over har vist at EFT er effektiv overfor depression, angst, parforholdsproblemer, traumer, samt i metaanalyser vist sig lige så effektiv, som f.eks. kognitiv adfærdsterapi. EFT er på en amerikanske psykologforenings (APA) liste over evidensbaserede terapi, og der er gennem den amerikanske psykologforening publiceret en lang rækker bøger og video med EFT. Internationalt er EFT synligt repræsenteret i flere psykoterapiorganisationer bl.a. Society for Psychotherapy Research (SPR), Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI), World Association for Person Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling (WAPCEPC).

EFT integrerer:

 • en empatisk positiv anerkendende autentisk relationel tilgang
 • et fokus på følelser her og nu
 • markørguidede strategier til aktivering af terapeutiske emotionelle processer

Kurserne

På kurserne vil deltagerne lære EFT’s emotionsteori, klinisk teori, metoder og forskning, hvor følelsernes centrale rolle er gennemgående i forståelse af velfungerende og dysfunktionelle følelser. Deltagerne vil blive trænet i øjeblik-til-øjeblik indlevelse i følelser gennem en empatisk validerende autentisk relation. Endvidere vil deltagerne få beskrevet, demonstreret og øvet en lang række målrettede effektive terapeutiske processer (terapeutiske opgaver), som:

 • Emotionsfokuseret empatisk udforskning ved emotionelt problem
 • Systematic Evocative Unfolding ved problematisk reaktion
 • Fokusering ved uklar følelse
 • Clearing a Space for overvældende følelser
 • Evokative imaginære dialoger ved kritisk split og udafsluttede emotionelle hændelser
 • Empatisk validering og selv-omsorg ved overvældet eller fortvivlet selv
 • Alliance reparation ved vanskeligheder i den terapeutiske relation

Som deltager på kurserne vil du endvidere:

 • Træne personcentreret autentiske positivt anerkendende empatisk indlevelse og kommunikation
 • Få indføring i EFT teori om psykiske funktion, dysfunktion og terapeutisk forandring, herunder lære om emotion schemes, identifikation af typer af følelser, emotionelle forandringsprincipper mm.
 • Lære EFT caseformulering, samt hvordan man kan arbejde med en række kliniske problemstillinger, som angst, depression, trumer, relationsproblemer mm.
 • Lære at arbejde specifikt med sorg, frygt, vrede og skam
 • Få indblik i forskning i emotionsfokuseret terapi og forskning, der støtter teorierne bag emotionsfokuseret terapi
 • Få demonstration af effektive emotionsfokuserede metoder og terapeutiske opgaver
 • Øve EFT metoder som terapeut, klient og observatør
 • Modtage supervision på egne sager (EFT Level 3)

Kursusoversigt

Basic EFT Training består af disse kurser:

 • EFT Level 1 – Niels Bagge – 22.-25. september 2020
 • EFT Level 2 – Ladislav Timulak – 21. – 24. oktober 2020
 • EFT Level 3 – Niels Bagge – 18. – 20. november 2020

Hver af kurserne er ledet af en af trænerne, og institutleder Niels Bagge vil være gennemgående på hele træningen. EFT Level 1 og 2 består undervisning, demonstration og praksistræning, mens EFT Level 3 er et supervisionskursus på egne sager.

Kurset henvender sig til

psykologer, psykoterapeuter (MPF) og psykiatere med grundtræning i psykoterapi, og som ønsker at videreuddanne sig i EFT. Kurset giver akkreditering til Basic EFT Training ved ISEFT, under forudsætning af, at deltageren har forudgående basal træning i humanistisk psykoterapi, som også tilbydes hos IEFT. Læs mere om ISEFT akkreditering på www.ieft.dk

Litteratur

 • Elliott R., Watson J.C., Goldman R.N. & Greenberg L.(2004). Learning emotion-focused therapy. The process-experiential approach to change. APA
 • Greenberg, Leslie (2016) Emotion-Focused Therapy: Coaching Clients to Work Through Their Feelings, Second Edition, APA
 • Greenberg, Leslie & Goldman, Rhonda (ed.) (2019): Clinical Handbook of EMotion-Focused Therapy. APA

Akkreditering:

Kursus er akkrediteret som Basic EFT Training ved ISEFT. Endelig akkreditering sker ved ansøgning, hvor der også er dokumentation for primær basal humanistisk psykoterapi træning, der er opnået inden kurset, eller i forbindelse med kurset, eller i særlige tilfælde ved dispensation efter kurset. IEFT tilbyder et kursus i basal humanistisk psykoterapi. Se mere på www.ieft.dk

Download flyer

EFT Basic Training (L123)-2020-flyer

Praktiske oplysninger

Undervisere: Ladislav Timulak, Ph.D, counseling psychologist  & Niels Bagge, cand.psych, autoriseret psykolog, specialist og spervisor – Begge EFT trænere godkendt af International Society for Emotion-Focused Therapy (ISEFT)
Tid: 22.-25. september, 21.-24. oktober, 18.-20. november 2020. Kl. 9.00 – 16.30
Sted: Institut for Emotionsfokuseret Terapi, Ringstedgade 10, Roskilde
Deltagere:
Psykologer, psykoterapeuter (MPF) eller psykiatere alle med basal (humanistisk) psykoterapitræning
Sprog:
Dansk og engelsk
Pris
: 22.000 kr. incl. moms
Bank: 84110004083983 // IBAN: DK3084110004083983
Binding: Tilmeldingen er bindende efter den 28.08.2020
Tilmeldingsfrist: 28.08.2020
Tilmelding:https://forms.gle/CzBtdZft1BEXAHe27
Yderligere information: mail@ieft.dk eller tlf. 20841884

.

Undervisere

 

Ladislav Timulak, PhD is Associate Professor at Trinity College Dublin, Ireland. He is Course Director of the Doctorate in Counselling Psychology. Ladislav (or short Laco; read Latso) is involved in the training of counselling psychologists and various psychotherapy trainings in Ireland and internationally. Laco is both an academic and practitioner. His main research interest is psychotherapy research, particularly the development of emotion-focused therapy. He currently is adapting this form of therapy for depression, anxiety and related disorders. He has written six books, over 80 peer reviewed papers and various chapters in both his native language, Slovak and in English. His most recent books include Transforming Emotional Pain in Psychotherapy: An Emotion-Focused Approach (Routledge, 2015) and Transforming Generalized Anxiety: An Emotion-Focused Approach (Routledge, 2017). He serves on various editorial boards. He maintains a part-time private practice.

Niels Bagge, cand. psych. fra Københavns Universitet 1994, autoriseret psykolog (1997) og specialist i psykoterapi (2003), supervisor i psykoterapi (2014). Certificeret EFT terapeut, supervisor og institutbaseret træner ved International Society for Emotion-Focused Therapy (ISEFT). Uddannet hos Ph.D Leslie Greenberg fra York University. Mere end 10.000 EFT terapier bag sig. Han tilbyder også kurser i foksuering, motivational interviewing, holotropic breathwork og mindfulness. Niels Bagge er stifter og leder af Institut for Emotionsfokuseret Terapi (IEFT Denmark) samt driver privatpraksis i Roskilde. Han har skrevet om EFT og givet præsentationer på konferencer og faglige selskaber. Medlem af en række nationale og internationale selskaber, samt medstifter af Dansk Carl Rogers Forum i 2002 og Dansk Selskab for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi I 2019.