Emotionsfokuseret Terapi – Psykolog Specialistuddannelse – oktober-november 2024


Niels Bagge
Aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi
EFT supervisor og træner (ISEFT godkendt)

3.-4. oktober & 6.-8. november 2024, Roskilde

30 timers psykolog specialistkursus godkendt af Dansk Psykologforening

Institut for EmotionsFokuseret Terapi Danmark tilbyder 5 dages kursus med institutleder aut. psykolog specialist og supervisor Niels Bagge i EmotionsFokuseret Terapi for psykologer. Kurset søges godkendt til Dansk Psykologforenings specialistuddannelse i psykoterapi som “anden teoretisk referenceramme”.

EmotionsFokuseret Terapi (EFT) er en moderne humanistisk psykoterapi, som har en solid forankring i psykoterapiforskning samt rødder i Carl Rogers personcentrede terapi og integreret med elementer fra Fritz Perls gestaltterapi, Eugene Gendlins fokusering, Safran og Murans alliancedialog m.fl.. EFT har i gennem 30 års psykoterapiudbytteforskning fra flere universiteter verden over vist sig effektiv overfor depression, angst, parforholdsproblemer, traumer, samt i metaanalyser vist sig lige så effektiv, som f.eks. kognitiv adfærdsterapi. EFT er på en amerikanske psykologforenings (APA) liste over evidensbaserede terapi, og der er gennem den amerikanske psykologforening publiceret en lang rækker bøger og video med EFT. Internationalt er EFT synligt repræsenteret i flere psykoterapiorganisationer bl.a. Society for Psychotherapy Research (SPR), Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI), World Association for Person Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling (WAPCEPC).

EFT integrerer:

 • en empatisk positiv anerkendende autentisk relationel tilgang
 • et fokus på følelser her og nu
 • markørguidede strategier til aktivering af terapeutiske emotionelle processer

Nogle af de terapeutiske opgaver, som præsenteres på kurset er:

 • Emotionsfokuseret empatisk udforskning ved emotionelt problem
 • Systematic Evocative Unfolding ved problematisk reaktion
 • Fokusering ved uklar følelse
 • Clearing a Space for overvældende følelser
 • Evokative imaginære dialoger ved kritisk split og udafsluttede emotionelle hændelser

Som deltager på kurset vil du få:

 • Træne personcentreret autentiske positivt anerkendende empatisk indlevelse og kommunikation
 • Indføring i EmotionsFokuseret Terapi teori om psykiske funktion, dysfunktion, terapeutisk forandring og caseformulering
 • Indblik i forskning i emotionsfokuseret terapi og forskning, der støtter teorierne bag emotionsfokuseret terapi
 • Demonstration af effektive emotionsfokuserede metoder
 • Øvelser i EFT’s metoder som terapeut, klient og observatør

Litteratur:
Elliott R., Watson J.C., Goldman R.N. & Greenberg L.(2004). Learning emotion-focused therapy. The process-experiential approach to change. APA
Greenberg, Leslie (2016) Emotion-Focused Therapy: Coaching Clients to Work Through Their Feelings, Second Edition, APA
Greenberg, Leslie & Goldman, Rhonda (ed.) (2019): Clinical Handbook of Emotion-Focused Therapy. APA

Akkreditering:
Kursus er godkendt af Dansk Psykologforenings til følgende specialistuddannelser:

Specialist i Psykoterapi voksen, Specialist i Psykoterapi børn, 12.4.4.2.3. Anden teoretisk referenceramme (30 t.)

Specialist i Sundhedspsykologi voksen, Specialist i Sundhedspsykologi børn, 11.4.4.2.2. Intervention i klinisk arbejde (12 t.)

Specialist i Psykotraumatologi, 14.4.4.2.2.2. Intervention på individuelt plan i relation til længerevarende og kroniske traumer (12 t.)

Specialist i Psykopatologi, 13.4.4.2.3. Behandling (30 t.)

Endvidere er kurset akkrediteret ved International Society for Emotion-Focused Therapy – ISEFT:

EFT Level 1 af ISEFT Level A. Se ISEFT standarder her.

Underviser: Niels Bagge, specialist og supervisor i psykoterapi
Tid:
Torsdag 3. & fredag 4. oktober 2024 kl. 9-16
Onsdag 6., torsdag 7. & fredag 8. november 2024 kl. 9-16,
Sted: Institut for Emotionsfokuseret Terapi, Ringstedgade 10, Roskilde
Deltagere:
Psykologer, og op til 25 % andre akademikere
Sprog: Dansk
Pris
: 12.500 kr. (Early bird 10.000 kr. ved tilmelding inden 05.08.2024)
Yderligere information: mail@ieft.dk eller tlf. 20841884
Tilmelding: https://forms.gle/ctD5qUx12umdMTHD7
Binding: Tilmeldingen er bindende efter 01.09.2024.
Tilmeldingsfrist: 01.09.2024

Niels Bagge (f. 1964) cand. psych. fra Københavns Universitet 1994, autoriseret psykolog (1997) og specialist i psykoterapi (2003), supervisor i psykoterapi (2014). Certificeret EFT terapeut, supervisor og institutbaseret træner ved International Society for Emotion-Focused Therapy (ISEFT).

Psykoterapeutisk videreuddannelse i Emotions Fokuseret Terapi hos Ph.D Leslie Greenberg fra York University i Toronto, Cana­da, siden 2004, og har mere end 10.000 EFT terapier bag sig. End­vid­ere uddannet inden for Tilstandsdifferentieret Psyko­terapi, psy­ko­dynamisk psykoterapi ved personlig­heds­forstyr­rel­ser, Holo­tropic Breathwork, Mindfulness Meditation, Hypnose, Imago Par­terapi, Inner Relationsship Focusing, Motivational Inter­viewing.

Niels Bagge er stifter og leder af Institut for Emotionsfokuseret Terapi (IEFT Denmark) fra 2015. Privatpraksis i Roskilde med overenskomst med sygesikringen. Han er engageret I praksis, træning og forskning inden for psykoterapi. Han har skrevet om EFT og givet præsentationer på konferencer og faglige selskaber.

Medlem af Dansk Psykologforening, American Psychological Association, World Association for Person Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling, International Society for Emotion-Focused Therapy, Society for the Exploration of Psychotherapy Integration. National kontaktperson for Society for Psychotherapy Research og CORE System Trust, der varetager CORE-OM psykoterapiudbyttespørgeskemaet. Medstifter af Dansk Carl Rogers Forum i 2002 og Dansk Selskab for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi I 2019.

Han bor i Hvidovre  med sin partner.