EFT Level 1 – 2022


Emotionsfokuseret Terapi (EFT) Kursus

Niels Bagge, aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi

29. august – 2. september 2022

København

Institut for EmotionsFokuseret Terapi tilbyder dette 5-dages intensive kursus med EFT terapeut, supervisor og EFT-træner Niels Bagge, som vil give deltagerne en grundlæggende indføring i den teori, metode og forskning, som er nødvendig for at arbejde effektivt med følelser i psyko­terapi. Deltagerne vil modtage dybtgående færdighedstræning gennem en kombination af korte foredrag, video og live-demonstrationer, case-diskussion og superviseret rollespil af praksis.

Emotionsfokuseret Terapi (EFT)

EmotionsFokuseret Terapi (EFT) er en moderne humanistisk psykoterapi, som har en solid forankring i psykoterapiforskning samt rødder i Carl Rogers personcentrede terapi og integreret med elementer fra Fritz Perls gestaltterapi, Eugene Gendlins fokusering, Safran og Murans alliancedialog m.fl.. EFT har i gennem 30 års psykoterapiudbytteforskning fra flere universiteter verden over vist sig effektiv overfor depression, angst, parforholdsproblemer, traumer, samt i metaanalyser vist sig lige så effektiv, som f.eks. kognitiv adfærdsterapi. EFT er på en amerikanske psykologforenings (APA) liste over evidensbaserede terapi, og der er gennem den amerikanske psykologforening publiceret en lang rækker bøger og video med EFT. Internationalt er EFT synligt repræsenteret i flere psykoterapiorganisationer bl.a. Society for Psychotherapy Research (SPR), Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI), World Association for Person Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling (WAPCEPC).

EFT integrerer:

 • en empatisk positiv anerkendende autentisk relationel tilgang
 • et fokus på følelser her og nu
 • markørguidede strategier til aktivering af terapeutiske emotionelle processer

Kursusbeskrivelse

Kurset starter med et overblik over EFT emotionsteori, der giver indblik i følelsernes centrale rolle og bevidsthed om følelser, når vi er velfungerende og ved dysfunktion. Deltagerne vil blive trænet i øjeblik-til-øjeblik indlevelse i følelser gennem en empatisk validerende autentisk relation. Emotionel kropslig opmærksomhed med Eugene Gendlins Fokusering og skabelse af nødvendig arbejdsdistance med ”clearing a space” introduceres og trænes. Differentierede interventioner baseret på specifikke proces-markører vil blive demonstreret og trænet: Fokusering, ”Systematic Evoca­tive Unfolding” og emotionsfremmanende dialog mellem selv og imaginær anden i ”stole-idalog” og ”arbejde med tom stol”. Der vil blive vist video, som demon­stre­rer de evidensbaserede metoder til emotionel assesment, emotionel case-formulering, udforskning af emotionelle køreplaner (emotion schemes), samt hvordan man kan arbejde med over­vældende følelser, overraskende emotionelle reaktioner , emotionelle skader fra fortiden og selvkritik.

Indhold

På kurset vil deltagerne få gennemgået følgende emner gennem oplæg, demonstrationer og superviseret praksis:

Emotion

 • Emotionsteori, vurdering af følelser og forandringsprocesser

Empati, Validering og fokus på følelser

 • Skabe en alliance – empatisk indlevelse – fremkaldelse – gisninger – fokusering

Procesformulering, Opbygge et Gensiddigt Fokus

 • Identificere markører på underliggende følelsesmæssige og kogntive problemer

Fremkaldelse, Forstærkning og Udforskning af følelser

 • Fokusering – ∙ Evocative unfolding ∙ To-stole dialog og splittelse

Tilgang til Primære Adaptive Følelser og Kerne Maladaptive Emotionsskemaer

 • Tom-stol dialog og uafsluttede følelser

Restrukturering af Kerneskemaer

 • Understøttelse af fremkomsten af primære behov – give slip på umødte behov – bruge positive emotionelle ressourcer – tilbyde nye oplevelser

Yderligere færdighedstræning i metoder til at frembringe følelser

 • Støtte en selv-anerkendende holdning – støtte nye fortællinger

Anvendelsesområder

 • Depression ∙ Post-traumatic stress disorder ∙ Misbrug ∙ Kontraindikationer

Kurset henvender sig til

til psykologer, psykiatere og psykoterapeuter med tidligere psykoterapeutisk uddannelse.

Litteratur

 • Elliott R., Watson J.C., Goldman R.N. & Greenberg L.(2004). Learning emotion-focused therapy. The process-experiential approach to change. APA
 • Greenberg, Leslie (2016) Emotion-Focused Therapy: Coaching Clients to Work Through Their Feelings, Second Edition, APA
 • Greenberg, Leslie & Goldman, Rhonda (ed.) (2019): Clinical Handbook of Emotion-Focused Therapy. APA

Akkreditering

Kurset er akkrediteret effter standarderne fra International Society for Emotion-Focused Therapy – ISEFT:

EFT Level 1 af ISEFT Level A. Se ISEFT standarder her.

EFT Level 1 giver mulighed for at deltage på EFT Level 2.

Godkendelse efter ISEFT standarder kræver forudgående grundlæggende humanistisk psykoterapitræning (person-centreret, fokusering, gestaltterapi eller lign.)

Praktiske oplysninger

Underviser: Niels Bagge, specialist og supervisor i psykoterapi
Tid: Mandag 29. august – fredag 2. september 2022. Kl. 9 – 16
Sted: København
Deltagere:
Psykologer, og psykoterapeuter med godkendt uddannelse
Sprog:
Dansk
Pris
: 12.500 kr. inkl. moms
Yderligere information: mail@ieft.dk eller tlf. 20841884
Tilmelding: https://forms.gle/oXxUe5WSGFwonT2z5
Binding: Tilmeldingen er først endelig med indsendelse af tilmelding og betaling. Tilmeldingen er bindende efter 29.06.2022
Tilmeldingsfrist: 01.08.2022

EFT Underviser

 

Niels Bagge (f. 1964) cand. psych. fra Københavns Universitet 1994, autoriseret psykolog (1997) og specialist i psykoterapi (2003), supervisor i psykoterapi (2014). Certificeret EFT terapeut, supervisor og institutbaseret træner ved International Society for Emotion-Focused Therapy (ISEFT).

Psykoterapeutisk videreuddannelse i Emotions Fokuseret Terapi hos Ph.D Leslie Greenberg fra York University i Toronto, Cana­da, siden 2004, og har mere end 10.000 EFT terapier bag sig. End­vid­ere uddannet inden for Tilstandsdifferentieret Psyko­terapi, psy­ko­dynamisk psykoterapi ved personlig­heds­forstyr­rel­ser, Holo­tropic Breathwork, Mindfulness Meditation, Hypnose, Imago Par­terapi, Inner Relationsship Focusing, Motivational Inter­viewing.

Niels Bagge er stifter og leder af Institut for Emotionsfokuseret Terapi (IEFT Denmark) fra 2015. Privatpraksis i Roskilde med overenskomst med sygesikringen. Han er engageret I praksis, træning og forskning inden for psykoterapi. Han har skrevet om EFT og givet præsentationer på konferencer og faglige selskaber.

Medlem af Dansk Psykologforening, American Psychological Association, World Association for Person Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling, International Society for Emotion-Focused Therapy, Society for the Exploration of Psychotherapy Integration. National kontaktperson for Society for Psychotherapy Research og CORE System Trust, der varetager CORE-OM psykoterapiudbyttespørgeskemaet. Medstifter af Dansk Carl Rogers Forum i 2002 og Dansk Selskab for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi I 2019.

Han bor i Hvidovre  med sin partner.