EFT Uddannelsesstandarder


Institut for Emotionsfokuseret Terapi følger International Society for Emotion-Focused Therapys (ISEFT) uddannelsesstadarder for EFT uddannelse og kurser

ISEFT TRAINING STANDARDS

Level A: Completion of Basic EFT Training

 1. Akkrediteret praktikker
  Personen skal være akkrediteret praktiker i forvejen inden for en af nedenstående uddannelser:
  • Autoriseret psykolog
  • Certificeret psykoterapeut fra uddannelse af minimum 2 års varighed herunder akkrediterede psykoterapeuter MPF & FaDP
  • Psykiater
 2. Tidligere psykoterapi træning inklusiv humanistisk personcenteret oplevelsesorienteret grundtræning
  • Grunduddannelse i psykoterapi (gælder for psykologer eller psykiater)
  • Hvis ingen humanistisk personcentreret oplevelsesorienteret grundtræning forudsættes minimum 5 dages humanistisk personcenteret oplevelsesorienteret grundkursus og 5 timers grundlæggende personcentreret oplevelsesorienteret supervision.
 3. EFT level 1 & 2Grundlæggende didaktiske og praktiske kurser
  • Kurser undervises af ISEFT godkendt EFT træner og supervisor
  • 2 kurser af 5 dages varighed
  • Følgende indhold dækkes på kurser:
   • Empati og relations kompetancer
   • Emotionsteori, emotionnelle forandringsprincipper og emotionel fordybelse  
   • Grundlæggende markører og terapeutiske opgaver:Fokusering, clearing a space, sytematic evocative unfolding, to-stole-dialog ved konflikt og selvafbrydelse, tom-stol, selvomsorg 
   • EFT caseformulering  
 4. EFT level 3 – Indledende EFT supervision
  • Kursus af 3 dages varig med supervision af minimum 1 times varighed af en klientvideo ELLER
  • 5 timers individuel supervision af videoer af egne terapier med mindst 2 forskellige klienter
  • Godkendes efter vurdering af ISEFT godkendt supervisor for at der er udført EFT og ikke anden terapi, samt at EFT terapien vurderes til at være på mindst et basal niveau af EFT kvalifikationer.

Level B: Completion of EFT Supervision

 1. Completion of Basic EFT Training [Level A] 
 2. Direct Personal Supervision of own work (review of recordings of sessions): minimum 16 hrs, with at least 2 clients, in group or individual format (ISEFT). Training supervision: 1 client must be supervised for 6-8 sessions from start of the therapy (IEFT).
  • Must be by approved EFT supervisor. (If group supervision, Count only amount of personal supervision of own work within group supervision.) 
  • Must be signed off by their approved EFT supervisor at a moderate level of skill on the basis of actually doing EFT to at least moderate degree and not some other therapy: Global evaluation of criteria 1 – 5 at a moderate level.
 3. Recommended Practice: See at least two individual clients for a total of at least 60 sessions of EFT including empathy, deepening, tasks, and case formulation. 

Level C: Certified EFT Therapist

 1. Completion of EFT Supervision Training [Level B]  
 2. 8 timers dyberegående supervision på videooptagelser af et klientforløb
  • Et træningssupervisons forløb af flere sesssioner med 1 egen klient optaget på video
  • Klienten besvarer udbytte og proces spørgeskemaer løbende i terapien
   • Minimum ORS og SRS, men gerne CORE-OM og WAI, samt evt. target complaint spørgeskema
   • Specifikke EFT relaterede spørgeskemaer eller ratingscales
  • Terapeuten besvarer terapivuderingsskema
   • PCEP og PCEP-EFT besvares efter hver session
   • Evt. besvare processpørgesskemaer som WAI-T
 3. 4 dages master eller special kurser i EFT
  • Enten et kursus af 4 dages varighed eller 2 kurser af 2 dage med ISEFT godkendt supervisor eller træner
  • Kurset skal være gennemført efter Level B
 4. Evaluation of EFT Therapist Skills
  2 videooptagede sessioner fra 2 forskellige klienter, hvor der demonstreres tilfredsstillende niveau af EFT færdigheder som rates indenfor:
  • Empathy
  • Marker identification
  • Emotional deepening
  • Appropriate use of EFT tasks, such as focusing, reprocessing, enactment/active expression work, alliance/interpersonal/relational work  
  • Ability to think about clients in EFT terms (case formulation, process identification, marker identification, use of experiential formulation responses)
 5. Præsentation af EFT til kollegaer eller offentligt
  • Præsentation på mindst 45 minutter fysisk eller online til en gruppe af fagfæller eller offentligt
  • Indholdet kan være introduktion til EFT eller et emne område inde for EFT
  • Præsentationen skal indholde didaktisk fremstilling teori og/eller praksis, demonstration/oplevelsesmæssigt element samt tid til spørgsmål
  • Præsentation skal være på et basalt niveau af korrekt fremstilling af EFT teori og praksis, demonstration, samt klarhed, energi og responsivitet i fremstillingen.
 6. Deltagelse i EFT forskningsprojekt, hvis muligt

Level D:  Supervisor

ISEFT training standards

Level E: Trainer 

ISEFT training standards