EFT Uddannelsesstandarder


Institut for Emotionsfokuseret Terapi følger International Society for Emotion-Focused Therapys uddannelsesstadarder for EFT uddannelse og kurser

EFT kursusstandarder

Humanistisk personcenteret grundtræning
(supplering af terapeutisk grunduddannelse med minimum 4 dages humanistisk personcenteret kursus og 5 timers personcentreret oplevelsesorienteret supervision)

EFT level 1
(4 dages kursus ved ISEFT godkendt trainer)

EFT level 2
( 4 dages kursus ved ISEFT godkendt trainer )

EFT level 3
( 3 dages gruppesupervisionskursus ved ISEFT godkendt supervisor eller 5 timers individuel supervision ved godkendt ISEFT supervisor )

ISEFT TRAINING STANDARDS

Level A: Completion of Basic EFT Training

Humanistisk personcenteret grundtræning + EFT level 1, 2 og 3

Level B: Completion of EFT Supervision

  1. Completion of Basic EFT Training [Level A]  
  2. Direct Personal Supervision of own work (review of recordings of sessions): minimum 16 hrs, with at least 2 clients, in group or individual format
    • Must be by approved EFT supervisor. (If group supervision, Count only amount of personal supervision of own work within group supervision.) 
    • Must be signed off by their approved EFT supervisor at a moderate level of skill on the basis of actually doing EFT to at least moderate degree and not some other therapy: Global evaluation of criteria 1 – 5 at a moderate level.
  3. Recommended Practice: See at least two individual clients for a total of at least 60 sessions of EFT including empathy, deepening, tasks, and case formulation. 

Level C: Certified EFT Therapist

IEFT standarder for certifceret EFT terapeut kræver som minimum at demonstrere tilfredsstillende niveau af EFT færdigheder i 2 videooptagede sessioner fra 2 forskellige klienter, tilfredsstillende præsentation af en caseformulering, kompetancerating af terapeutfærdigheder, samt en tilfredsstillende præsentation af EFT til kollegaer eller offentligt. Herudover deltagelse i 4 dages specialkursus i EFT og hvis muligt deltagelse i EFT forskningsprojekt.

Level D:  Supervisor

ISEFT training standards

Level E: Trainer 

ISEFT training standards