EFT Video Case Demonstration

EFT Video Case Demonstrationer 2023


Kursusdage over 8 fredag eftermiddage, hvor vi vil se udvalgte EFT videoer med alle de største EFT eksperter for fordybe os i hver enkelt session og se den i sin helhed. Der er 2 temaer i årets EFT video case demonstration. I foråret er der fokus på EFT af traumer. I efteråret går vi i dybden med et forløb med en enkelte klient gennem 6 session med Leslie Greenberg som terapeut. Efteråret startes med Leslie Greenberg, som demonstrere EFT gennem video eksempler fra forskellige terapeuter både inden og uden for EFT verdenen.

Datoer: Fredage 2023: 10/2, 10/3, 14/4, 5/5, 18/8, 15/9, 13/10, 17/11

Tidsrum: 13.00 – 16.00

Sted: IEFT, Ringstedgade 10, Roskilde & Online (Hybrid)

Underviser Niels Bagge, EFT supervisor & træner certificeret af ISEFT, aut. Psykolog, specialist og supervisor godkendt i Dansk Psykologforening.

Deltagere: Psykologer og psykoterapeuter, som har gennemført EFT level 1, 2 eller 3

Antal: 6-20

Indhold: Video Case demonstrationer med udvalgte EFT senior terapeuter. Ved hvert møde vil vi se 1-2 udvalgte EFT video i sin helhed. Der veksles mellem at se videoer med løbende stop undervejs for kommentarer og uddybninger, samt terapeutens kommentarer til videoerne. Spørgsmål og emner fra deltagerne vil blive adresseret.

Program:

EFT & Traumer

10/2 2023 Sandra Paivio – 2 sessioner med EFT for complex trauma (2014)
10/3 2023 Sandra Paivio – 2 sessioner med EFT for complex trauma (2015)
14/4 2023 Leslie Greenberg – Working with current and historical trauma
5/5 2023 Ladislav Timulak – EFT with a veteran

EFT over tid

18/8 2023 Leslie Greenberg – Working with emotions in EFT
15/9 2023 Leslie Greenberg – EFT over time 1+2
13/10 2023 Leslie Greenberg – EFT over time 3+4
17/11 2023 Leslie Greenberg – EFT over time 5+6

Kursusbevis: Hvis du tilmelder dig alle 8 møder og deltager mindst 7 af gangene modtager du kursusbevis for 24 timers intensive EFT case-demonstration.

Pris:
600 kr. ex. Moms/møde.
2400 kr. ex.moms/4 møder
4800 kr. ex.moms/8 møder

Tilmelding: https://forms.gle/47H7WHw1qVSe7ACc8