EmotionsFokuseret Terapi – Introduktion


EMOTIONSFOKUSERET TERAPI

Niels Bagge, Cand. Psych.
Fredag 18. januar 2019, Roskilde       

.

Du vil få dette med dig fra denne kursusdag:

– Grundlæggende viden om og overblik over emotionsfokuseret terapi

– Indføring i de teorier, metoder og forskning, der anvendes i EFT

– Demonstrationer af centrale EFT metoder, som stoledialog og fokusering

– Træning i emotionsfokuseret samtale med en empatisk validerende relation

.

Du vil efter kurset været i stand til at

– lytte efter og identificere forskellige typer af følelser

– have fokus på følelser i psykoterapi

– have en vedvarende empatisk validerende relation

– danne en overordnet emotionsfokuseret caseformulering

.

Institut for EmotionsFokuseret Terapi i Danmark er glade for at kunne tilbyde dette introducerende dagskursus med lederen af IEFT, Niels Bagge, som er trænet personligt af Leslie Greenberg, Ph.D. Gennem oplæg, video og live demonstrationer, praktiske øvelser og diskussioner vil deltagerne få både en praktisk og teoretisk indføring i at arbejde med følelser i psykoterapi.

Uanset din foretrukne terapeutiske tilgang; kognitiv, psykodynamisk, eksistentiel, narrativ/systemisk; så vil du kunne anvende metoderne du lærer på kurset i dit psykoterapeutiske arbejde.

EmotionsFokuseret Terapi (EFT) er en moderne humanistisk, evidensbaseret form for psykoterapi, der integrerer personcentreret, gestalt og andre oplevelses­orienterede terapier. EFT er især velegnet i forhold til arbejde med depression, angst, traumer og parproblemer. Den har vundet international anerkendelse gennem forskning og arbejde af Les Greenberg, Robert Elliott, Jeanne Watson, Rhonda Goldman, Sandra Paivio, Lynn Angus, Ladislav Timulak m.fl.

.

Underviser:

Niels Bagge, Niels Bagge (f. 1964) cand. psych. fra Københavns Universitet 1994, autoriseret psykolog 1997 og specialist i psykoterapi 2003, supervisor i psykoterapi 2014.

Psykoterapeutisk videreuddannelse i Emotions Fokuseret Terapi hos Ph.D Leslie Greenberg fra York University i Toronto, Canada, samt Tilstandsdifferentieret Psykoterapi, psykodynamisk psykoterapi i fht. personligheds­forstyr­relser, Holotropic Breathwork, Hypnose, Imago Parterapi.

Anerkendt af International Society for Emotion Focused Therapy (IsEFT) på LEVEL D: Supervisor og i afsluttede fase af træning til EFT-trainer.

Stifter og leder af Institut for Emotionsfokuseret Terapi (IEFT Denmark) fra 2015, tidligere Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) (2010-2014). Privatpraksis i Roskilde med overenskomst med sygesikringen.

Medlem af Dansk Psykologforening, American Psychological Association, World Association for Person Centered and Experiential Psyhcotherapy and Counseling, Society for the Exploration of Psychothearpy Integration m.fl.. Medstifter af Dansk Carl Rogers Forum.

Bor i Roskilde med sine partner og børn.

.

Praktiske informationer

Tid: Fredag 18. januar 2019 kl. 10.00 – 17.00

Sted: Institut for EmotionsFokuseret Terapi, Ringstedgade 10, 4000 Roskilde,DK

Deltagere: Psykologer

Kontakt: Niels Bagge mail@ieft.dk eller tlf. (+45) 2084 1884

Pris: 1.750 Dkr.

Bank: 84110004083983 // IBAN: DK3084110004083983

Tilmelding: https://goo.gl/forms/AKQ0LwfLkcWTDQtA3 eller www.ieft.dk

Tilmeldingen er bindende efter den 15.12.2018

.

Institute for Emotion Focused Therapy (Denmark) er godkendt træningsinstitut af International Society for Emotions Focused Therapy (www.iseft.org)