Fokuseringsorienteret Emotionsfokuseret Terapi


Fokuseringsorienteret Emotionsfokuseret Terapi

Hvordan fokusering og EFT kan berige hinanden

Niels Bagge

Aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi
EFT supervisor og træner (ISEFT godkendt)
Fokuseringsunderviser (TIFI godkendt)

Torsdag 22. august 2024, kl. 10-17 i Roskilde

Institut for Emotionsfokuseret Terapi tilbyder denne eksperimenterende kursusdag, hvor samspillet mellem fokusering og EFT udforskes i praksis. Institutleder Niels Bagge er underviser og trækker på sin mangeårige erfaring med både EFT og Fokusering, især Inner Relationship Focusing.

EFT integrerer 2 terapeutiske opgaver (tasks) fra fokusering: Clearing a Space og fokusering. Ved hjælp af markører som klienten udviser identificere EFT-.terapeuten situationer i terapien, hvor clearing a space og fokusering kan anvendes. Men fokusering kan tilbyde mere end det som er indeholdt i de to terapeutiske opgaver. Vi vil på kurset stifte bekendtskab egen-fokusering med en partner, som vil lede frem til et fokuseringsperspektiv, som kan flettes ind i EFT terapien på en anden måde end med terapeutiske opgaver.

I Inner Relationship Focusing er der fokus på

 • Den følte fornemmelse (felt sense)
 • Dit nærværende selv eller selv i nærvær (self-in-presence)
 • Nærværssprog (presence language)
 • Dele (parts)
 • Indre relationer (inner relationship)
 • Radical accept

Vi vil bringe disse i samspil med EFT og undersøge sammen, hvordan en fokuseringstilgang kan bidrage til EFT.

Indenfor fokusering betragtes man ikke fokusering som en terapeutisk skole, men ser fokusering som en almen psykologisk proces, som kan opstå spontant eller blive lært, eller blive guidet til af en fokuseringsorienteret terapeut. Alle terapier kan være fokuseringsorienteret, hvis de integrerer eller anvender en fokuseringstilgang. Emotionsfokuseret Terapi integrerer allerede på mange måder fokusering, men der er facetter fra fokusering, som EFT terapeuten kan bringe ind i terapien, som kan berettige, at man kan tale om en Fokuseringsorienteret Emotionsfokuseret Terapi. Du vil lære mere om, hvilke forskelle og ligheder, der kan være mellem EFT og fokusering, og hvor EFT kan beriges af lidt mere fokuseringstilgang.

Som deltager på kurset vil du:

 • Arbejde oplevelsesmæssigt med din egen fokusering med en fokuseringspartner
 • Selvguide din egen fokuseringsproces
 • Være ledsager til andens selvguidede fokusering, hvor du træner de empatiske og personcentrede følgen med
 • Starte med at bringe fokuseringsperspektiver ind i dine EFT samtaler
 • Lytte efter hvad der er på randen af opmærksomheden – den følte fornemmelse
 • Lytte efter og spejle med nærværssprog dele hos klienten

Kurset er tilrettelagt, så formiddagen vil indeholde egenfokusering, og eftermiddagen fokuseringsorienteret EFT med klient. Programmet berører stof til flere dages kursus, hvorfor der vil være noget, som blot berøres og andet, som du får mulighed for at udforske nærmere. Det er opsamling på erfaringerne.

Underviser: Niels Bagge, specialist og supervisor i psykoterapi, EFT supervisor og træner, Fokuseringsunderviser
Tid: Torsdag 22. august 2024 kl. 10-17
Sted: Institut for Emotionsfokuseret Terapi, Ringstedgade 10, Roskilde
Deltagere:
Psykologer og psykoterapeuter med kendskab til EFT
Sprog: Dansk
Pris
: 1250 kr. inkl. moms
Tilmelding:
Binding
: Tilmeldingen er bindende efter 05.08.2024.
Tilmeldingsfrist: 15.08.2024

Niels Bagge (f. 1964) cand. psych. fra Københavns Universitet 1994, autoriseret psykolog (1997) og specialist i psykoterapi (2003), supervisor i psykoterapi (2014). Certificeret EFT terapeut, supervisor og institutbaseret træner ved International Society for Emotion-Focused Therapy (ISEFT).

Psykoterapeutisk videreuddannelse i Emotions Fokuseret Terapi hos Ph.D Leslie Greenberg fra York University i Toronto, Cana­da, siden 2004, og har mere end 10.000 EFT terapier bag sig. End­vid­ere uddannet inden for Tilstandsdifferentieret Psyko­terapi, psy­ko­dynamisk psykoterapi ved personlig­heds­forstyr­rel­ser, Holo­tropic Breathwork, Mindfulness Meditation, Hypnose, Imago Par­terapi, Inner Relationsship Focusing, Motivational Inter­viewing.

Niels Bagge er stifter og leder af Institut for Emotionsfokuseret Terapi (IEFT Denmark) fra 2015. Privatpraksis i Roskilde med overenskomst med sygesikringen. Han er engageret I praksis, træning og forskning inden for psykoterapi. Han har skrevet om EFT og givet præsentationer på konferencer og faglige selskaber.

Medlem af Dansk Psykologforening, American Psychological Association, World Association for Person Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling, International Society for Emotion-Focused Therapy, Society for the Exploration of Psychotherapy Integration. National kontaktperson for Society for Psychotherapy Research og CORE System Trust, der varetager CORE-OM psykoterapiudbyttespørgeskemaet. Medstifter af Dansk Carl Rogers Forum i 2002 og Dansk Selskab for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi I 2019.

Han bor i Hvidovre  med sin partner.