Motivational Interviewing


Motivational Interviewing (MI) er en metode, der fremmer klientens iboende motivation til forandring uden at vække modstand mod forandringen. MI kaldes ofte på dansk, den motiverende samtale.

Motivational Interviewing er udviklet af psykolog Wlliam B. Miller & læge Stephen Rollnick. De har sammen udgivet en række bøger og videoer om MI. Der også et omfattende forskningsprogram, der har dokumenteret effekt og processer i MI.

Motivational Interviewing er baseret på en personcentreret indstilling, som stammer fra Carl Rogers, samt en strategisk guidende samtalestil, der systematisk forbereder og fremmer forandringsparatheden hos klienten.

Der er 4 faser i MI:

  1. Engagering, hvor der opbygges en god indbyrdes relation og arbejdsrelation.
  2. Fokusering, hvor emnet for samtalen indkredses og der skabes retning/mål for samtalen.
  3. Fremkaldelse, hvor der stimuleres til klientens egen motivation og hjælper med at forstærke den uden at vække modstand.
  4. Planlægning, hvor klientens motivation er tilstrækkelig solid til, at der kan tages fat på at tale om, hvordan en forandring skal opnås.

Motivational Interviewing er kendetegnet ved at fokusere på de trin, der er FØR, man skrider til handling med planlægning og løsninger. Dette sker i erkendelsen af, at alt for mange forsøg på forandring er mislykkedes med de rigtige løsninger, men tilbudt før klienten selv følte sig klar til forandringen og selv havde formuleret den. Motivational Interviewing er metoden, der effektivt hjælper behandleren til at hjælpe klienten med at gøde grunden for forandring.