Personligt udviklingsarbejde – 2022


HOLOTROPIC BREATHWORK

1 torsdag og 4 fredage 2022

Start 25. august 2022

.

Indhold

Indholdet i dette forløb med personlige udviklingsarbejde:

– Forberedende undervisning i metoden, virkningsmekanismer og udbytte

– Indføring i mulige oplevelser: Den udvidede kortlægning af det ubevidste

– 4 hele dage med personligt udviklingsarbejde i oplevelsesorienterede sessioner med efterbearbejdning individuelt og i gruppe.

– Opsamling og afrunding af dagene

I det personlige udviklingsarbejde vil du

– Gennemgå 3 processer: Oplevelsesorienteret indre fordybelse med åndedræt og musik, kunstterapeutisk integration med mandalategning og deling i gruppe.

– få adgang til oplevelser i ændret bevidsthedstilstande

– kunne opleve fordybede og intense kropslige, emotionelle og visuelle tilstande

– kunne møde oplevelser eksistentielle, filosofiske og spirituelle betydninger

– kunne bearbejde og danne mening med dine oplevelser

– kunne drøfte oplevelserne og erfaringerne med kursuslederen og deltagerne

Muligt udbytte af det personlige udviklingsarbejde

– erfaringer med og større fortrolighed med intense kropslige og emotionelle tilstande, samt med oplevelser i ændrede bevidsthedstilstande

– bearbejdning af traumatiske oplevelse samt kropslige og emotionelle tilstande

– nye indsigter om dig selv, større mening og integration af de oplevelser, du vil få

– større fortrolighed med psyken og kroppens selvhelende tendens

Om metoden

Holotropic Breathwork er en dybtgående metode til selvudvikling og psykotera­peutisk forandring. Ved hjælp af forstærket åndedræt, evokerende musik og kropsterapi bringes deltagerne i en fordybet indre tilstand, som bearbejdes efterfølgende vha tegning og deling af oplevelserne i gruppe. Man arbejder sammen 2 og 2.

Kursusleder og facilitator

Niels Bagge, (f. 1964) cand. psych. fra Københavns Universitet 1994, autoriseret psykolog 1997 og specia­list i psykoterapi 2003, supervisor i psykoterapi 2014.

Uddannet af Stanislav Grof, Ph.D i Holotropic Breathwork (HB) fra 1994-1996. Udbudt HB workshops hvert år siden.

Psykoterapeutisk videreuddannelse i Emotions Fokuseret Terapi hos Ph.D Leslie Greenberg fra York University i Toronto, Canada, samt Tilstandsdifferentieret Psykoterapi, psykodynamisk psykoterapi i fht. personligheds­forstyr­relser, Hypnose, Imago Parterapi, fokusering, motivational interviewing

Anerkendt af International Society for Emotion Focused Therapy (IsEFT) på LEVEL D: Supervisor og institutbaseret EFT-trainer.

Stifter og leder af Institut for Emotionsfokuseret Terapi (IEFT Denmark) fra 2015, tidligere Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) (2010-2014). Privatpraksis i Roskilde med overenskomst med sygesikringen. Engageret i psykoterapiforskning og udvikling af psykoterapipraksis.

Medlem af Dansk Psykologforening, American Psychological Association, World Association for Person Centered and Experiential Psyhcotherapy and Counseling, Society for the Exploration of Psychothearpy Integration, Society Psychotherapy Research m.fl.. Medstifter af Dansk Selskab for Personcentreet og Oplevelses­orienteret Psykoterapi, Dansk Carl Rogers Forum og Holotropiforeningen.

Bor i Roskilde med sine ægtefælle og børn.

Praktiske informationer

Tid:
Torsdag 25. august 2022  kl. 14-18 & fredag 26. august, 23. september, 29 oktober og 2. december 2022 kl. 9 – ca. 19

Sted:
Institut for EmotionsFokuseret Terapi, Ringstedgade 10, 4000 Roskilde,DK

Deltagere: Psykologer og  højst 25% andre faggrupper

Optagelse: Efter udfyldelse af helbredsskema og indledende samtale

Akkreditering: Specialistuddannelse (DP), Personligt udviklingsarbejde, 40 timer

Kontakt: Niels Bagge mail@ieft.dk eller tlf. (+45) 2084 1884

Pris: 10.000 Dkr.

Bank: 84110004083983 // IBAN: DK3084110004083983

Tilmelding: https://forms.gle/t6yCQzmh42RV7Bmq8

Tilmeldingsfrist: 12.08.2022

Yderligere information: www.ieft.dk & mail@ieft.dk

Tilmeldingen er bindende efter den 05.08.2022