Personligt udviklingsarbejde – 2024


HOLOTROPIC BREATHWORK

Åndedræt, musik, krop, tegning og gruppe

Personligt udviklingsarbejde til specialistuddannelsen for psykologer

Torsdag 19. og fredag 20. september 2024

Torsdag 24. og fredag 25. oktober 2024

Torsdag 21. og fredag 22. november 2024

Niels Bagge, aut. psykolog, specialist og supervisor, Holotropic Breathwork Facilitator

Indhold

Indholdet i dette forløb med personlige udviklingsarbejde:

– Forberedende undervisning i metoden, virkningsmekanismer og udbytte

– Indføring i mulige oplevelser: Den udvidede kortlægning af det ubevidste

– En dag med personligt udviklingsarbejde i oplevelsesorienterede sessioner med efterbearbejdning individuelt og i gruppe.

I det personlige udviklingsarbejde vil du

– Gennemgå 3 processer: Oplevelsesorienteret indre fordybelse med åndedræt og musik, kunstterapeutisk integration med mandalategning og deling i gruppe.

– få adgang til oplevelser i ændret bevidsthedstilstande

– kunne opleve fordybede og intense kropslige, emotionelle og visuelle tilstande

– kunne møde oplevelser eksistentielle, filosofiske og spirituelle betydninger

– kunne bearbejde og danne mening med dine oplevelser

– kunne drøfte oplevelserne og erfaringerne med kursuslederen og deltagerne

Muligt udbytte af det personlige udviklingsarbejde

– erfaringer med og større fortrolighed med intense kropslige og emotionelle tilstande, samt med oplevelser i ændrede bevidsthedstilstande

– bearbejdning af traumatiske oplevelse samt kropslige og emotionelle tilstande

– nye indsigter om dig selv, større mening og integration af de oplevelser, du vil få

– større fortrolighed med psyken og kroppens selvhelende tendens

Om metoden

Holotropic Breathwork er en dybtgående metode til selvudvikling og psykotera­peutisk forandring. Ved hjælp af forstærket åndedræt, evokerende musik og kropsterapi bringes deltagerne i en fordybet indre tilstand, som bearbejdes efterfølgende vha tegning og deling af oplevelserne i gruppe. Man arbejder sammen 2 og 2.

Deltagere

– Alle psykologer, uanset om du er på vej til specialist eller er autoriseret eller ej.

– Læger og andre relevante akademiske faggrupper

– Højst 25 % andre faggrupper (sygeplejesker, socialrådgiver, pædagoger, psykologpraktikanter m.fl.)

Kursusleder og facilitator

Niels Bagge, (f. 1964) cand. psych. fra Københavns Universitet 1994, autoriseret psykolog 1997 og specia­list i psykoterapi 2003, supervisor i psykoterapi 2014.

Uddannet af Stanislav Grof, Ph.D i Holotropic Breathwork (HB) fra 1994-1996. Udbudt HB workshops hvert år siden.

Psykoterapeutisk videreuddannelse i Emotions Fokuseret Terapi hos Ph.D Leslie Greenberg fra York University i Toronto, Canada, samt Tilstandsdifferentieret Psykoterapi, psykodynamisk psykoterapi i fht. personligheds­forstyr­relser, Hypnose, Imago Parterapi, fokusering, motivational interviewing

Anerkendt EFT Supervisor og Trainer af International Society for Emotion Focused Therapy (IsEFT).

Stifter og leder af Institut for Emotionsfokuseret Terapi (IEFT Denmark) fra 2015, tidligere Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) (2010-2014). Privatpraksis i Roskilde med overenskomst med sygesikringen. Engageret i psykoterapiforskning og udvikling af psykoterapipraksis.

Medlem af Dansk Psykologforening, American Psychological Association, World Association for Person Centered and Experiential Psyhcotherapy and Counseling, Society for the Exploration of Psychothearpy Integration, Society Psychotherapy Research m.fl.. Medstifter af Dansk Selskab for Personcentreet og Oplevelses­orienteret Psykoterapi, Dansk Carl Rogers Forum og Holotropiforeningen.

Bor i Hvidore med sin partner

Praktiske informationer

Tid:

Torsdag 19. september kl. 16.30-18 (Online) og fredag 20. september 2024 kl. 9 – 19 (Roskilde)

Torsdag 24. oktober kl. 16.30-18(Online) og fredag 25. oktober 2024 kl. 9 – 19 (Roskilde)

Torsdag 21. november kl. 16.30-18 (Online) og fredag 22. november 2024 kl. 9 – 19 (Roskilde)

Sted:
Institut for EmotionsFokuseret Terapi, Ringstedgade 10, 4000 Roskilde,DK & Online

Deltagere: Psykologer og  højst 25% andre faggrupper

Optagelse: Efter udfyldelse af helbredsskema og indledende samtale

Akkreditering: Specialistuddannelse (DP), Personligt udviklingsarbejde, 10 timer pr. torsdag-fredag

Kontakt: Niels Bagge mail@ieft.dk eller tlf. (+45) 2084 1884

Pris: 2750 Dkr. pr. torsdag-fredag eller 7000 kr for alle 3 torsdag-fredag.

Bank: 84110004083983 // IBAN: DK3084110004083983

Tilmeldingsfrist: 2 uger før start

Yderligere information: www.ieft.dk & mail@ieft.dk

Tilmeldingen er bindende 30 dage inden start