EmotionsFokuseret Terapi


EmotionsFokuseret Terapi (EFT) er en moderne unik empirisk funderet psykoterapi udviklet til at hjælpe mennesker med at acceptere, udtrykke, regulere, forstå og omdanne følelser. EFT findes som individuel, par-, familie- og gruppeterapi. I de seneste år har der været en stadig vækst inden for EFT, dels på grund dens status som evidensbaseret behandling, og dels fordi EFT fokuserer på udvikling af følelsesmæssig intelligens og vigtigheden af en tryg sikker relation. På grund af disse forhold tilbyder EFT et alternativ til mere teknisk orienterede evidensbaserede behandlinger.

nb-klinik__m0a2565Emotionsfokuseret Terapi er kendetegnet ved et positivt syn på vores følelsesliv. Fundamentalt set følelser fortæller os, hvad der er vigtigt for os i en situation, og de dermed fungere som en guide til, hvad vi har brug for eller ønsker. Dette vil så hjælper os til at regne ud, hvilke handlinger, vi har mest gavn af. Følelser er dybest set adaptive og styrer vores tilknytning og vækst som person. EFT er rettet mod at hjælpe mennesker til at blive opmærksomme på og give udtryk for deres følelser, lære at tolerere og regulere dem, reflektere over dem, til at få mening ud af dem og omdanne dem. Det er ikke nok at lære om følelser intellektuelt; Der er i stedet behov for at klienterne at opleve deres følelser, sådan som de opstår i en tryg terapisession, hvor de selv kan erfare direkte værdien af større bevidsthed om følelser og en mere fleksibel regulering af følelser. EmotionsFokuseret Terapi hjælper systematisk og samtidig individuelt afstemt klienter til bliver opmærksomme på og konstruktivt bruge deres følelser.

EFT arbejder ud fra det grundlæggende princip, at for at ændre sig, så kan man ikke forlade et sted før man er ankommet. Som klient må man derfor tage de oplevelser til sig igen, som man tidligere har skubbet væk, for at være i stand til at blive ændret af eller kunne ændre på oplevelserne.  I denne proces kan klienten blive opmærksom på aspekter af ved sig selv, som man ikke tidligere var bevidst om, eller som de har skubbet fra sig, fortrængt eller undertrykt tidligere.

figure-2-the-model-of-emotion-transformation-in-therapy-applied-to-the-case-of-ann-pngVed hjælp af teori om følelser, tilknytning og psykisk vækst hjælper EFT mennesker med at identificere , hvilke følelser, der er adaptive, og som de kan have tillid til i livet, og hvilke følelser, der er farvet af tidligere smertefulde erindringer, og derfor bliver maladaptive i forhold til at begå sig i livet, og derfor har behov for at blive ændret. Ved hjælp af terapeutens empatiske forståelse og anvendelse af oplevelsesorienterede metoder lærer klienter at få en sund kontakt til deres følelser, erindringer, tanker og fysiske fornemmelser, som har været ignoreret, frygtet eller undgået. Ved at få adgang adaptive følelser som sund sorg, berettiget vrede og medfølelse, bliver folk i stand til at bruge disse som ressourcer til at forandre maladaptive følelser som frygt, sorg over forladthed og skam over utilstrækkelighed, som har udviklet sig fra tidligere negativ indlæring eller traumatiske oplevelser.

Historisk har EmotionsFokuseret Terapi har sine rødder i den humanistiske psykoterapitradition, hvor den forener væsentlige elementer Carl Rogers personcenteret terapi med forskellige oplevelsesorienterede terapi, som Fritz Perls gestaltterapi, Eugene Gendlins fokusering, samt andre oplevelsesorienterede psykoterapeutiske interventioner. EFT bygger på et næsten 40 år gammelt psykoterapiforskningsprogram startet af Leslie Greenberg, Robert Elliott og Laura Rice.