Medlemskaber


Institut for Emotionsfokuseret Terapi (IEFT) og institutleder Niels Bagge er medlem af nedenstående nationale og internationale foreninger. Medlemskaberne bidrager til at kurser og uddannelser hos IEFT kan godkendes hos disse foreninger ved at følge standarder herfra. Medlemskaberne er også udtryk for at vi hos IEFT følger udviklingen inden for de psykoterapeutiske metoder, vi tilbyder foredrag, kurser og uddannelse indenfor. Endelig er IEFT med til at bidrage til arbejdet inden for disse foreninger.

IEFT medlemskaber

Klik her for at se ISEFT's hjemmeside

International Society for Emotion-Focused Therapy (ISEFT) – organiserer EFT træningssteder samt EFT terapeuter, supervisorer og træner på verdensplan. IEFT er godkendt træningsinstitut med ret til at afholde ISEFT godkendte EFT kurser, der kvalificere til ISEFT træningsstandarder. ISEFT afholder verdenskonference hvert 2. år. IEFT er medlem for at følge og bidrage til udviklingen inden for EFT.

Du kan se WAPCEPC's hjemmeside her

World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling (WAPCEPC) – er verdensforeningen for personcentreret og oplevelsesorienteret psykoterapi, som afholder verdenskonference hvert 2. år samt udgiver fagtidskriftet Person Centered & Experiential Psychopies. Den 15. verdenskonference PCE2022 afholdes i København 4. – 8. juli 2022.

Klik videre til Dansk Selskab for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (DSPOP)

Dansk Selskab for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (DSPOP) – foreningen for personcentret og oplevelsesorienterede terapier i Danmark, som arbejder for udbredelse af kendskabet til og udvikling af PCE terapier i Danmark. DSPOP er arrangør af PCE2022 konferencen.

Dansk Carl Rogers Forum finder du lige her

Dansk Carl Rogers Forum (DCRF) – er et uformel forum for alle interesserede i den amerikanske psykolog Carl Rogers arbejde. DCRF har eksisteret siden 2002 på foranledning af psykolog Lisbeth Sommerbeck og sammen med bl.a. psykolog Niels Bagge.

Institutleders medlemskaber

Nedenfor er en række foreninger, som institutleder Niels Bagge personligt er medlem, og hvor der ikke er mulighed for organisations medlemskab. Nogle af disse medlemskaber bidrager til godkendelses muligheder af kurser og uddannelser. Medlemskaberne bidrager til at IEFT gennem institutlederen løbende er orienteret om udviklingen nationalt og internationalt inden for psykoterapi og beslægtede områder af psykologien.

Klik videre til Dansk Psykologforening

Dansk Psykologforening (DP) – forening for psykologer i Danmark. DP varetager administrationen af specialistuddannelsen for psykologer i Danmark. Institutleder Niels Bagge er specialist og supervisor godkendt af Dansk Psykologforening, og kan udbyde kurser og supervision på specialist niveau, der kan godkendes af Dansk Psykologforening. Uddannelse i psykoterapi på specialist niveau gennemføres med mindst to specialister efter gældende regler fra DP.

Her finder du APA's hjemmeside

American Psychological Association (APA) – forening for Nordamerikanske psykologer, som også optager associerede medlemmer, hvilket institutleder Niels Bagge er. Medlemskabet giver adgang til løbende at følge med i udviklingen af psykologi og psykoterapi fra APA.

Klik og kom til SEPI's hjemmeside

Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI) – verdensforening for praktikere, forskere og andre psykologfaglige personer, som er interesseret i psykoterapi integration. SEPI afholder årligt en verdenskonference og udgiver tidsskriftet Journal of Psychotherapy Integration.

Klik videre til SPR's hjemmeside

Society for Psychotherapy Research (SPR) – verdensforeningen for psykoterapiforskning, som afholder årlige konferencer og udgiver tidskriftet Psychotherapy Research.

Her finder du Fokuserings Instiuttets hjemmeside

The International Focusing Institute – verdensforening for Eugene Gendlins metode fokusering. Der er standarder for at opnå status af certificeret praktikker, træner og koordinator Der afholdes løbende kurser og møder.