Personligt Udviklingsarbejde


Institut for EmotionsFokuseret Terapi tilbyder alle psykologer at deltage i personligt udviklingsarbejde individuelt eller i gruppe.

Individuelt udviklingsarbejde udføres af specialist og supervisor godkendte psykologer, som er medlem af Dansk Psykologforening. Alle aktivitet kan godkendes som individuelt udviklingsarbejde til specialistuddannelserne i Dansk Psykologforening.

Aktiviteter

Personligt Udviklingsarbejde til specialistuddannelsen for psykologer – Forår 2024

.

Institut for Emotionsfokuseret Terapi

.

Individuelt

EFT

Er du psykolog, der ønsker at opleve Emotionsfokuseret Terapi, f.eks. som en del af din efteruddannelse, så er der mulighed for dette. Institutleder Niels Bagge er trænet personligt hos Leslie Greenberg, Robert Elliot og andre siden 2003, og er aktiv omkring de nyeste udviklinger af EFT på verdensplan. Du vil som psykolog i individuelt personligt udviklingsarbejde opleve EFT, som den er udviklet af Leslie Greenberg m.fl.

Kontakt institutleder psykolog Niels Bagge for yderligere information og aftale af tid på tlf. (+45) 20841884 eller mail@ieft.dk

Fokusering

Fokusering er en kropsorienteret metode til psykoterapi og selvudvikling formuleret af Eugene Gendlin en elev af psykolog Carl Rogers. Ved fokusering guides personen til opmærksomhed på den kropsligt forankrede følte fornemmelse, som symboliseres i ord. Endvidere arbejdes der med en indre dialog mellem sider af en selv, ved hjælp af metoden Inner Relationship Focusing udviklet af Ann Weiser Cornell.

Kontakt institutleder psykolog Niels Bagge for yderligere information og aftale af tid på tlf. (+45) 20841884 eller mail@ieft.dk

Gruppe

Institut for EmotionsFokuseret Terapi tilbyder følgende grupper med personligt udviklingsarbejde:

EFT

I gruppe med andre psykologer arbejdes der med deltagernes personlige temaer ved hjælp af emotionsfokuseret terapi. Der er tale om individuel terapi i gruppe. Gruppestørrelsen er fra 2-8 deltagere og er slow-open med løbende optag.

Kontakt institutleder psykolog Niels Bagge for yderligere information og aftale af tid på tlf. (+45) 20841884 eller mail@ieft.dk

Encounter-gruppe

Carl Rogers formulerede i 1960’erne dette gruppeformat, hvor en åben selvorganiserende gruppe udvikler sig gennem forskellige stadier af gruppeprocesser frem mod et autentisk møde deltagerne imellem – encounter. Deltagelse i grupperne fordrer at deltagerne tager ansvar for deres egne oplevelser og processer, men får tilgengæld en læring i menneskelige møder og gruppeadfærd.

Kontakt institutleder psykolog Niels Bagge for yderligere information og aftale af tid på tlf. (+45) 20841884 eller mail@ieft.dk

Holotropic Breathwork

Holotropic Breathwork er en dybtgående metode til selvudforskning og psykoterapi, som er særlig velegnet til at give psykologer under uddannelse mulighed for at opleve særligt emotionel intensive og indholdsmæssigt anderledes tilstande. Erfaringer fra Holotropic Breathwork kan være særlig gavnlig til senere at forstå og have fortrolighed med emotionelt intensive og personligt idiosynkratiske tilstande hos mennesker. Det personlige udviklingsarbejde ved hjælp af Holotropic Breathwork foregår i grupper fra 4-6 deltager på dagskurser. Metoden benytter sig af forstærket åndedræt, evokerende musik og understøttende kropsarbejde. Der indgår kunstterapeutiske og samtaleterapeutiske facetter i metoden, der er udviklet af tjekkiske psykiater Stanislav Grof

Kontakt institutleder psykolog Niels Bagge for yderligere information og aftale af tid på tlf. (+45) 20841884 eller mail@ieft.dk