Privatlivspolitik


Privatlivspolitik  – Nyhedsbreve og kursustilmelding

Vi værner om dine data.

Personoplysninger, opgivet i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev og kurser, bliver alene anvendt til disse formål og bliver ikke videregivet til 3. part. Undtaget fra dette er undervisere og øvrige kursister, som alle modtager en deltagerliste op til kurset. Vi beder kun om de nødvendige data for at kunne sende dig nyhedsbrev eller administrere og planlægge et kursus bedst muligt. Har du tilmeldt dig et kursus, er du ikke også automatisk tilmeldt vores nyhedsbrev, det kræver et særskilt samtykke. Du kan altid framelde dig vores nyhedsbrev via din tilmeldingsmail eller ved at sende en mail til mail@ieft.dk

www.ieft.dk bruger ikke cookies Dvs. der sker ingen registrering af dig, ligesom der ikke lægges cookies på din computer.

Alle data indhentes via google og opbevares efterfølgende hos Google samt i kopi på en sikker server hos Institut for EmotionsFokuseret Terapi. Der indhentes alene almindelige personoplysninger.

Dataansvarlig: Niels Bagge, Ringstedgade 10, 4000 Roskilde. Tlf. +45 20841884. mail@ieft.dk

Dataopbevaring: Vi behandler dine personoplysningerne i nødvendigt omfang, så længe du ikke har frameldt dig vores nyhedsbrevstjeneste. Information indhentet i forbindelse med et kursus gemmes på ubestemt tid, så du kan anmode om et erstatningskursusbevis, hvis det udleverede bliver borte, samt for at kunne dokumentere dit niveau af uddannelse i forbindelse med certificering hos IEFT og IsEFT

Dine rettigheder og oplysningspligt: Du har til enhver tid retten til at anmode om indsigt i, berigtigelse af, sletning af, begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger samt retten til dataportabilitet (eksport af de automatisk behandlede personoplysninger, du har givet til os), du har ret til at klage til Datatilsynet.

Roskilde 23.05.2018

Niels Bagge