Uddannelsesstandarder


Institut for Emotionsfokuseret Terapi tilbyder uddannelse, kurser, supervision og egenterapi der lever op til uddannelsesstandarder for dels:

IEFT tilbyder ikke 4-årige psykoterapiuddannelse akkrediteret efter Psykoterapeutforeningens retningslinjer (privat ikke statsanerkendte terapeutiske “professionsuddannelse”). Der henvises til EFT-instituttet (ikke at forveksle med Institut for Emotionsfokuseret Terapi).