Kursus


Institut for Emotionsfokuseret Terapi (IEFT) tilbyder kurser i EFT, som er godkendt af ISEFT. Der er grundkurser i EFT, emnekurser inden for EFT, samt Masterclass EFT kurser. Disse kurser er designet til at uddybe og udvide deltagernes viden og færdigheder inden for emotionsfokuseret terapi.

Aktuelle kurser

Emotionsfokuseret Terapi (EFT) – Psykolog Specialistuddannelse – 30 timer – (februar-marts 2024)

EFT Masterclass Workshops

EFT Masterclass – Therapist Self-Care with Focusing Partnerships (January 2024)

Andre kurser

Nogle af de tilgængelige kurser inkluderer:

Caseformulering i EFT: Dette kursus fokuserer på at udvikle kompetencer inden for at formulere og forstå klienters cases ud fra en emotionsfokuseret tilgang.

EFT ved angst: Dette kursus er designet til at udstyre terapeuter med værktøjer og strategier til effektivt at arbejde med klienter, der lider af angstlidelser ved hjælp af EFT-teknikker.

EFT ved depression: Dette kursus fokuserer på at anvende EFT-tilgange og interventionsmetoder til at hjælpe klienter med at tackle og overvinde depression.

Arbejde med stoledialog: Dette kursus introducerer terapeuter til at arbejde med stoledialog som en effektiv metode til at udforske og forstå klientens indre dialog og konflikter.

Arbejde med empati og alliance: Dette kursus fokuserer på at udvikle terapeutiske færdigheder inden for empati og allianceopbygning med klienter i EFT-terapi.

Fokus på følelser i terapi: Dette kursus udforsker betydningen af at fokusere på og arbejde med klientens følelser som en central del af terapeutisk intervention.

IEFT tilbyder også kurser inden for beslægtede terapeutiske metoder som Fokusering (Gendlin), Motivational Interviewing (Miller) og Personcentreret Terapi (Rogers). Disse kurser giver en mulighed for at lære og integrere forskellige terapeutiske tilgange.

Hvis du er interesseret i et skræddersyet kursus til din institutions behov, så kontakt institutleder Niels Bagge for en dialog og pris for kursus.