Forskning


Emotionsfokuseret terapi baserer sig på forskning, der tog sin begyndelse med Carl Rogers og hans kollegaer fra 1940’erne og fremefter. Emotionfokuseret terapi begyndte forskningsmæssigt at tage form i slutningen af 1970’erne med Leslie Greenberg i Cananda. Siden er forskningen vokset støt og EFT er i dag repræsenteret på en rækker universiteter verden over. Forskning i EFT udgives i anerkendte internationale psykoterapitidsskrifter og præsenteres på internationale psykoterapi konferencer. Forskergrupperne bag EFT har gjort sig gældende i Society for Psychothereapy Research, Society for the Exploration of Psychotherapy Integration og World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling. I 2011 blev International Society for Emotion-Focused Therapy stiftet.

På denne side og underside vil du kunne finde relevante oplysning om forskning EFT og igangværende forskningsprojekter. IEFT har som erklæret formål at deltage løbende i den forskningsmæssige udvikling af EFT.